BİYO DIŞLAMA EKİPMANLARI

IsoCage P – Bioexclusion System

ISOlator P – Bioexclusion System for breeding

Tecniplast, en verimli ve sağlıklı çalışmalar için bu ürünlerin biyolojik dışlama ekipmanı olarak kullanılmasını önermektedir.

© 2024 ALPTEK. All rights reserved