SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ALPTEK, faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmektedir. ALPTEK, kaliteye, ekolojiye, enerji verimliliğine ve güvenliğe olan bağlılığıyla, ilgili çeşitli taraflara karşı sorumluluğunu yerine getirmekte ve müşteri memnuniyeti ve uzun vadeli ekonomik başarı koşullarını optimize etmektedir.

ALPTEK olarak doğayı korumakla yükümlüyüz. Bu sorumluluğun bir kısmı süt endüstrisinin daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesine aittir. ALPTEK için daha sürdürülebilir iş yapmak, şirketin geleceğe yön verecek ekolojik, ekonomik ve sosyal zorlukları karşılaması anlamına geliyor.

Dünyamızı koru!

ALPTEK gelirinin belli bir kısmını dünyayı korumak için bağışlıyor.

Sürdürülebilir Üretim

ALPTEK’in verimli ve şeffaf süreçlerle ekonomik çalışma çabaları, çevre ve enerji kaynaklarının dikkatli ve sürdürülebilir kullanımını içermektedir. Uzun vadeli optimizasyon hedefine ulaşmak için, çevre koruma, gereksiz çevre kirliliği ve kaynakların sürdürülebilir hedefli kullanımı hususları, stratejik planlama ve geliştirme aşamaları kadar erken bir zamanda dikkate alınır.

© 2024 ALPTEK. All rights reserved