• VİVARYUM KURULUMU

Hayvan araştırma tesisleri (Vivaryum) biyomedikal araştırmalarda çok önemli bir yere sahiptir. Bir vivarium; fiziksel mekan, bakım rutinleri ve
çalışan alışkanlıklarına göre tasarlanır. Enerji verimliliği prensiplerini kullanarak azalan işletme maliyetleri ön planda tutulur.

Vivaryumlar; Mimari ve mühendislik çözümleri sayesinde, kirleticilerin girişini, salgınların ve kokuların bulaşmasını engeller. İnsanların, hayvanların,
sarf malzemelerin ve atıkların kontrollü olarak akışlarını belli senaryolara göre düzenleyen sistemlere sahiptir. Ortam koşullarına dayanabilir ve
hijyen ölçütlerine uygun malzemeler seçilmelidir. Laboratuvar personelinin, hayvan yetiştirme/depolama odalarındaki ortam şartlarını (ısı, nem ve ışık)
sürekli kontrol edip ayarlayabilecekleri otomasyon sistemi, HVAC sistemi, elektrik tesisatının tasarımı yapılırken bu sistemlere ait senaryoların
belirlenmesi gerekmektedir.

Tasarım esnasında düşünülen bu çözümler sayesinde, deney hayvanlarının 24 saat izlenebilmesi ve anında müdahale edilmesi sağlanır.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, tesislerin gizliliği ve güvenliği için yetkisiz erişimi engellemek konularında ALPTEK,
kartlı geçiş sistemleri ile bina otomasyonu arasındaki senaryo ve tanımlamalarla yüksek bir farkındalık sağlar.
Vivaryumlarda; karantina odaları, prosedür odaları, yoğun bakım odaları, hayvan hazırlama odaları, ameliyathaneler, depolar ve atık tahliye sistemi
tasarımının uluslararası standartlara göre yapılması, sürdürebilirlik ve validasyon için önemlidir.

Vivaryumlarda kullanılan malzemeler Temiz Oda Standartlarını sağlamalıdır.

Havyan yaşam alanlarının olmazsa olmazlarından Kafesler; IVC Kafesler – Büyük Hayvan Kafesleri
IVC (Individually Ventilated Cages) kafesler ; Kemirgen hayvanların depolanmasında kullanılır . Bu kafesler havalandırma sistemine
bağlanarak kokuların diğer hayvanlara ve ortama karışması önlenir. Hayvanların beslenmesi de IVC kafeslerde otomatik bir sisteme
bağlı olarak sağlanmaktadır.
Büyük Hayvan Kafesleri (LARGE ANIMAL HOUSING); Büyük hayvanların yaşam alanları olarak da adlandırılan bu kafesler, paslanmaz çelik
kafes sistemleridir. Bu kafeslerse primatlar, tavşanlar, kobaylar ve köpeklerin depolanmasında kullanılır

Bu kapsamda ALPTEK;

Mimari Tasarım, Hava Akışı Stratejileri, HVAC Entegrasyonu, Oda Kapasite Planlaması, Ergonomik Planlama, Genel Teknik Destek,Otomasyon Sisteminin Kurulması konularında uzman Kadrosuyla Danışmanlık, Projelendirme ve Taahhüt Hizmetleri sunar.

© Alptek Laboratuvar Sistemleri 2016
novasta tasarım