TVA100 (Top View Analyser), içbükey veya çökmüş yüzeylerin analizi için özel olarak tasarlanmış bir cihazdır. Bu cihaz, tepeden görüntü yansıma metodu kullanılarak, damlanın tepeden analizi ile temas açısı ölçümü yapan dünyadaki tek cihazdır. Bu özel analiz metodu, damlanın yandan analizinin kolay olmadığı çukur yüzeylerde temas açısı ölçümü yapmak için özel olarak geliştirilmiştir.