Alptek® Mühendislik

ALPTEK, bir laboratuvarın kurulumunu, laboratuvarın tasarımı, laboratuvar sistemleri ve mobilyası, kullanılacak cihazları, kimyasallarının, analiz metotlarının seçimini ve tüm kalite yönetim sistemi dahil olacak şekilde tasarlamak, tasarım aşamasından sonra kuruluşunu gerçekleştirmek ve nihayetinde bu sistemin düzgün bir şekilde yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.