Asecos dolaplar, tehlikeli maddelerin profesyonel ve güvenli olarak saklanması amacıyla EN-14727
standardına göre imal edilmiş olan asit&baz saklama kabinleridir.