Bruker, geniş ürün gamı ile, faaliyet gösterdiği alanlarda lider laboratuvar cihazı üreticileri arasındadır. Elektron mikroskopları alanında, Bruker, materyal karakterizasyonu için beş farklı analiz yöntemi sunan dünyanın tek üreticisidir. SEM için analitik araçların dünyada eşi olmayan 5’li analitik araçları: enerji dağılımlı (EDS) ve dalga boyu dağılımlı (WDS) X-ışını spektrometrisi, elektron geri yansıtma saçılım analizi (EBSD), mikro -X-ışını floresanı (Mikro-XRF) ve elektron mikroskopta mikro-bilgisayarlı tomografi (Mikro-CT) olarak sıralanabilir. EDS, WDS, EBSD ve Micro-XRF’nin ESPRIT 2 yazılım paketinin tam entegrasyonu sayesinde bu tamamlayıcı yöntemlerle elde edilen veriler kolayca birleştirilebilir.