Huvitz HDS 5800 Dijital Mikroskop Sistemi, 3D topografi elde etmek ve bu görüntülerden yola çıkarak profil ve ölçüm yapmak üzere dizayn edilmiş bir mikroskoptur.
Bu mikroskob iki farklı tipte üretilmiştir. Birinci tip: 25X-200X ve ikinci tip: 50X-5800X arasında büyütme yapabilmektedir.
CCD kamerası sayesinde malzemelerden elde edilen görüntüler, canlı ve keskindirler. Z-ekseni otofoküs sistemi ve özel yazılımının yardımıyla 2 boyutlu görüntülerin kompozisyonundan 3 boyutlu profil ve topografik analiz yapma imkanına sahip oluruz. Ayrıca elde edilen grafikler vasıtasıyla incelenen bölgenin uzunluğu, genişliği, açısal değerleri, alanı, eğimi ve aşınmanın hacmi otomatik olarak hesaplanmaktadır.
Huvitz HRM 300 ve HRM300-3D Araştırma tipi mikroskobu ve profilometresi ile farklı büyütme oranı olan objektifler kullanarak malzemenin yüzeyi hakkında bilgi alına bilmektedir. Özellikle HRM 300-3D modelini kullanarak, Z-ekseni otofoküs sistemi ve özel yazılımının yardımıyla 2 boyutlu görüntülerin kompozisyonundan 3 boyutlu profil ve topografik analiz yapma imkanına sahip oluruz. Ayrıca elde edilen grafikler vasıtasıyla incelenen bölgenin uzunluğu, genişliği, açısal değerleri, alanı, eğimi ve aşınmanın hacmi otomatik olarak hesaplanmaktadır.