MicroWriter ML fotolitografi sistemleri anında prototip üretebilmek için tasarlanmış daha çok Ar-Ge laboratuvarlarında, üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında ya da küçük üretim tesislerinde kullanıma uygun sistem ailesidir. Sistem geleneksel litografinin aksine sabit bir maske yerine her tasarımda yazılım ile değiştirilebilen maske ile yüzeyi tarayarak istenilen deseni yüzeyde oluşturabilir.

Doğrudan yazma litografisi, ışığı fiziksel bir maskeyle yansıtmak yerine direkt bilgisayarın kontrol ettiği optikleri kullanarak pozlama desenini doğrudan fotoreziste yansıtmaktadır.