DVT50, dinamik şartlarda emülsiyon analizi için geliştirilmiş bir cihazdır. Yüzey aktif maddelerin emülgatör olarak etkisi, birbiri ile kolay karışmayan iki madde arasındaki arayüzey gerilimini düşürmesi olarak tanımlanabilir. Yüzey aktif madde bu etkiyi göstermek için bir miktar zamana ihtiyaç duyduğundan, emülgatörün etkisi karışım dinamikleri ile doğrudan ilgilidir. DVT50 yardımı ile emülgatörün etki etme süresi ve arayüzey geriliminin düşme hızı analiz edilebilir. DVT spektrumu çok hızlıdan çok yavaş proseslere kadar ölçüm yapmaya uygun olduğundan, dinamik karışım davranışının analizi yanında, bu cihaz ile emülsiyon stabilitesini analiz etmek de mümkündür.