DSAHT, yüksek sıcaklıklarda temas açısı ve yüzey gerilimi analizi yapmak için özel olarak tasarlanmış bir cihazdır. DSAHT, Krüss optik damla analiz sisteminin, 1750 °C’ye çıkabilen yüksek sıcaklık fırınıyla kombinasyonu ile tasarlanarak, yüksek sıcaklıklarda optimum yüzey analizi için hizmete sunulmuştur.    Bu teknoloji yardımı ile eriyik formdaki cam, metal, seramik gibi malzemeler gerçek işlem koşullarında ve çalışma sıcaklıklarında analiz edilebilmektedir.