• ALPTEK, Laboratuvarlarda çıkabilecek olası yangınları önlemek ve söndürmek amacıyla, sprinkler sistemi ve FM200 Gazlı Söndürme
  sistemlerinin uygulanmasında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Yangın sınıflarına göre uygun sistemin seçilmesi, projelendirilmesi ve taahhüdünü uluslararası standartlar ve yangın yönetmeliğine göre yapar.Yangın Söndürme Sistemleri laboratuvar özelliklerine göre Sprinkler Sistemi ve FM-200 Gazlı Söndürme
  sistemlerinin tercihi yapılır.
 • Sprinkler Sistemi;
  içinde kimyasal malzeme bulunan cam ampul ile nozuldan oluşmaktadır. Nozul girişinde basınçlı suyun
  bulunması durumunda kimyasal malzemenin sıcaklıkla genleşme yapması ile cam ampul parçalanmakta,
  basınçlı suda nozulu kapatan engel kalktığı için pulverize halinde ortama boşalmaktadır.
  Sprinkler sistemi dizaynı yapılırken binanın mimari, elektrik, mekanik ekipmanları ile binanın kullanım
  amacı dikkate alınır. Bir sprinkler sistemi sprinkler, boru tesisatı, akış anahtarı, alarm vana istasyonu,
  yangın pompa istasyonu ve su tankından oluşur.
 • FM 200 Gazlı Söndürme Sistemi;
  Kimyasal formülü HFC 227 ile belirlenen FM-200 gazı, Heptafluoropropane olarak isimlendirilir. FM-200 gazı renksiz ve kokusuz bir gazdır.
  Halon’a benzer olarak 25 bar basınç altında tüplere doldurularak sıvı halde depolanabilir. Uygulanabilir ve kullanılabilir olmasındaki
  en önemli nokta, sıvı durumdaki gazın püskürtme yoluyla serbest bırakılması sonucu buharlaşarak korunacak hacimde yanıcı yüzey üzerinde
  bir tabaka oluşturarak yanmayı önlemesidir. Halon gazının söndürme özelliği kimyasal olmasına karşın, FM-200 gazının söndürme özelliği fizikseldir.
  Laboratuvar içindeki cihazların su teması halinde kullanılamaz duruma gelmesini önlemek amacıyla bu sistem kullanılır.