• Havalandırma tesisatı projesi ve taahhüdü konularında hizmet veren ALPTEK; Laboratuvar ortamlarında uygun basınç, sıcaklık ve nem
  koşullarının sağlayan, kimyasal maddelerin ve zararlı organizmaların laboratuvar ortamından tahliye eden havalandırma sistemleri kurar.
  Havalandırma sistemlerinin tasarımı yapılırken kimyasallara dayanıklı Polipropilen, Paslanmaz Çelik ve Galvaniz Çelik havalandırma
  kanalları kullanılılır.
  Havalandırma sistemlerinde değişken hava debili üniteler (VAV- Variable Air Volume) ve sabit hava debili üniteler (CAV- Constant Air Volume)
  proje ve laboratuvar özelliklerine göre uygulanır.
 • VAV (Variable Air Volume) terminal üniteleri, laboratuvarlara gönderilen şartlandırılmış hava miktarını, termostattan ya da otomasyon
  sisteminden alacağı sinyale göre değiştirerek sıcaklık kontrolünü sağlayan ünitelerdir.
  VAV Temel olarak VAV ünitesi, damper, tahrik motoru, akış sensörü, ilgili kontrol ekipmanları ve ısıtıcı bölümlerinden oluşur.
  VAV üniteleri işletmeye alınmadan önce fabrikada veya şantiyede kalibre edilirler. Bunun sayesinde maksimum ve minimum
  hava debilerinin hassas bir şekilde dengelenmesi sağlanır.
  VAV sistemleri yüksek hız ve yüksek basınçlı havalandırma sistemlerine uygundur. Bunun sonucu olarak havalandırma ve klima
  sistemlerine daha az yer ayrılır ve inşaat maliyetlerinde bir düşme sağlanır.
 • CAV (Constant Air Volume) üniteleri, havalandırma sistemlerinde mekanlara istenilen taze hava ihtiyacının sağlanmasında, sabit debide hava
  veya egzoz edilmesinde kullanılan ünitelerdir.
  Motorlu tipleri, ünite üzerinde bir motorlu damper, debi sensörü, ve ilgili kontrol ekipmanlarından oluşur.
  Motorsuz tipleri ise, mekanik olarak kendi kontrolünü kendisi yaparak çalışan sabit debi ayar cihazlarıdır. Bu modeller herhangi bir elektrikli
  tahrik motoru gerektirmezler. Çok hassas olmayan +/-10 % oranında sabit debi kontrolü temin etmek üzere kullanılırlar.
  CAV terminal üniteleri basınçtan bağımsız olarak çalışırlar, cihaz girişindeki basınç belirli aralıklar içerisinde değişse bile çıkışta daima
  belirlenen ve cihazın ayarlandığı miktarda debi vardır.
  CAV terminal üniteleri –30°C ve 100°C arasında hava sıcaklığında çalışabilir. İstenilen hava debisi değeri, cihaz üzerinden kolaylıkla
  değiştirilebilir. Ayarlanmış olan hava debisi yaylı bir damper tarafından sabit tutulur.
 • Laboratuvar havalandırma sistemlerinde uzman kadrosu ile ALPTEK, kullanıcı güvenliği ve GMP standartlarına göre havalandırma proje ve taahhütleri yapmaktadır.
 • Lokal Havalandırma Sistemi:
  Laboratuvarların genel havalandırması haricinde yapılan test ve deneyler sonucu açığa çıkan kimyasal gaz, koku vb. kirli havanın
  tahiyesi için lokal havalandırma sistemleri kullanılmaktadır.
 • ALPTEK Çeker Ocak Havalandırma Sistemi:
  • Çeker ocak içinde meydana gelen reaksiyonlar sonucu açığa çıkan zararlı gazların tahliyesi içinEN 14175′ e uygun olarak akıllı sistemler geliştirilmiştir.
  • Emiş hızı ve çeker ocak cam açıklığı değişkenlerini hesaplayan kontrol üniteleri ile verimli ve güvenli havalandırma sağlanmaktadır.
  • Emilen havanın atmosfere atılmasının mümkün olmadığı durumlarda, çeker ocaklara aktif karbon filtre sistemi adapte edilerek
   temizlenen hava ortama geri verilir. Aktif karbon sistemleri fiziki-kimyasal arıtma yaparlar.
  • Birçok çeker ocağın birlikte kullanıldığı havalandırma sistemlerinde, çeker ocaklar ile haberleşen VAV üniteleri , uygun emiş hızı ve
   debilerin ayarlanmasını sağlar. Bu sistemler, her biri bağımsız havalandırma yapan çeker ocak sistemlerine göre yüksek enerji tasarrufu sağlar

 • ALPTEK Havalandırmalı Çalışma Kabinleri:
  Havalandırmalı Çalışma Kabinlerinde sabit hava debili üniteler (CAV- Constant Air Volume) ile sürekli ve sabit debide hava emişi sağlanmaktadır. Çeker ocaklardan farklı olarak daha büyük hacimlerde havalandırma sağlar. Hafif kimyasallarla çalışılan laboratuvarlarda kullanıma uygundur. Bu sistem, birçok kabinin birlikte kullanıldığı laboratuvarlar için de uygundur.
 • Havalandırmalı Dolaplar (asecos):
  Havalandırmalı Dolaplarda (asecos), içinde depolanan kimyasallardan çıkan buhar ve kimyevi gazların ortamdan uzaklaştırılması için CAV sistemleri ile sürekli ve sabit debide hava emişi sağlanmaktadır. Bu sayede dolap içinde gaz birikimi önlenerek yüksek seviyede kullanıcı güvenliğine ulaşılır.
 • Lokal Emici Kollar:
  Lokal emici kollar, havalandırma sistemlerinde kullanıcıya maksimum çalışma esnekliği sunan, açığa çıkan gazların kolaylıkla ortamdan atılmasını sağlayan ve istenildiğinde devreye sokulabilen lokal havalandırma ekipmanlarıdır.

  • Kolay ayarlanır, konumlandırılır ve kompakttır.
  • Kollar, çekilen havadaki kirleticileri gidererek bunların yeniden atmosfere salınabilmesini veya hiçbir olumsuz etki olmadan geri dönüştürülebilmesini sağlayan bir vakum ve filtre sistemine bağlanır.
  • Elektrik deşarjının veya agresif kimyasalların az risk arz ettiği genel uygulamalarda kullanılan güvenilir ve çok amaçlı bir koldur.
  • Avantajları
  • Tavana veya duvara monte edilebilir,
  • Kompakttır ve kullanılmadığı zamanlarda katlanıp kaldırılabilir,
  • Mevcut kanal tesisatına takılabilir ve kolayca monte edilir,
  • Üç eksende (sağa-sola, yukarı–aşağı, öne-arkaya) hareket kabiliyeti olan bu sistemler, kullanıcılar için önemli bir lokal havalandırma sistemidir.
 • Servis Ünitesi Havalandırma Sistemi:
  Alptek servis ünitelerine entegre olarak tasarlanmış, istenildiğinde devreye sokulabilen lokal bir havalandırma sistemidir. Sisteme entegre yapısı ile tezgah üstü çalışma alanlarında harici lokal sistemlere gereksinimi ortadan kaldırır.